skip to Main Content

HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

Sallands Trots is HACCP gecertificeerd. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) is een voedselveiligheidssysteem. Anders gezegd: Bedrijven die met voedsel omgaan kunnen de veiligheid van ons eten in gevaar komt voorkomen.

Gesteld dat elke fase omschreven moet zijn. Moet van elke fase in de productie in kaart gebracht worden. Bij elke stap wat er fout kan gaan ofwel hoe dit kan worden voorkomen.

Bij het verwerken van voedingsmiddelen kunnen er dingen mis gaan. Waardoor de veiligheid van ons eten in gevaar brengt. Dit geld voor alle bedrijven die voedsel produceren of verwerken. Deze moeten mogelijke risico’s beschrijven in een voedselveiligheidsplan. Dit is een HACCP-plan. Alle voedselverwerkers zijn verplicht een HACCP-plan op te stellen. Dit HACCP valt onder de Europese wetgeving.

NASA en HACCP

Doordat de Amerikaanse NASA dit HACCP systeem heeft bedacht. Om in de jaren 60 om het eten voor astronauten te controleren, is dit als richtlijn gekozen. De richtlijnen hiervoor zijn uitgewerkt door de Codex Alimentarius.

Met HACCP loopt een bedrijf het hele productieproces na op mogelijke gevaren voor de veiligheid van voedsel. Waardoor deze gevaren worden benoemd. Vervolgens moeten ze aangeven hoe de daaraan verbonden risico’s worden beheerst. De woorden in Hazard Analysis and Critical Control Points geven weer waar het voor staat.

Hazard: Een ‘hazard’ is een gevaar dat in een product aanwezig kan zijn. Daardoor vervolgens een bedreiging voor de gezondheid van de consument kan vormen. Het gaat daarbij om:

Microbiologische gevaren: bacteriën, schimmels, virussen en evenals parasieten.

Chemische gevaren, oftewel schadelijke stoffen: dioxines, zware metalen, schimmel gifstoffen, resten bestrijdingsmiddelen, enzovoorts.

Fysische gevaren: glas, botdeeltjes, scherpe metaal- of houtdeeltjes, enzovoorts.

Analysis: ‘Analysis’ staat voor het analyseren van de mogelijke aanwezige gevaren. Er moet een inschatting gemaakt worden van het risico. Het risico is een combinatie van de kans op het gevaar en de ernst van de gevolgen voor de gezondheid als dit zou gebeuren. Kortom weergegeven geldt risico = kans x ernst.

Critical Control Points: ‘Critical Control Points’ zijn punten in het proces die onder controle gehouden moeten worden om een gevaar te voorkomen, of terug te brengen tot een acceptabel niveau.

HACCP is een preventief systeem, gebaseerd op 7 principes:

  1. Alle mogelijke gevaren vaststellen van de processen die binnen het bedrijf worden uitgevoerd.
  2. De Critical Control Points (CCP’s) bepalen. De punten die onder controle gehouden moeten worden. (om een gevaar voor de voedselveiligheid te voorkomen.)
  3. Per CCP een norm vaststellen.
  4. De CCP’s monitoren. Stel vast hoe de CCP’s gecontroleerd worden.
  5. Leg corrigerende maatregelen vast per CCP. In deze maatregelen staat welke actie nodig is wanneer tijdens een controle blijkt dat een CCP niet aan de vastgestelde norm voldoet.
  6. Controleer of het HACCP-plan goed is. Bovendien wordt deze verificatie een periodieke controle en laat zien of de werkwijze tot voldoende veiligheid leidt.
  7. Leg alles vast. Daarnaast houd documentatie en registraties bij.

Immers voor veel bedrijfstakken is een hygiënecode opgesteld. Dit is een praktische vertaling van een HACCP-plan.

Sallands Trots HACCP

Close search

Winkelwagen

Back To Top